បទពិសោធន៍​ចិញ្ចឹមមាន់ឱ្យ​មានសុខភាពល្អ ឈ្នះជំងឺ

ភាគច្រើននៃកសិករចិញ្ចឹមមាន់ក្នុងស្រុក មិនសូវជាមានការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំប៉ុន្មានទេ គឺគ្រាន់តែផ្តល់ចំណីតិចតួច រួចព្រលែងឱ្យវាដើររកចំណីដោយខ្លួនវា ចំណែកឯកសិករខ្លះទៀត ចិញ្ចឹមមាន់តាមយថាផល ដោយមិនបានថែទាំផ្តល់ចំណីឬទឹកអ្វីឡើយ ។ ប៉ុន្តែជាក់ស្តែងមានបងប្រុសម្នាក់ ឈ្មោះរ៉ា រស់នៅទីក្រុងកំពង់សោម មានបទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមនិងថែទាំមាន់បានយ៉ាងល្អ ពុំដែលមានជំងឺអ្វីឡើយ ។

  មូលហេតុ ដែលនាំឱ្យមាន់របស់គាត់ឈ្នះជំងឺនេះ គឺដោយសារគាត់បានចាំង យកសំបកដើមគ១ទៅ២បន្ទះ ប្រវែង២ទៅ៣តឹក
រួចយកទៅដំឱ្យទក់ ហើយដាក់ត្រាំទឹកក្នុងស្នូក ឬបំណែកពាងទុកឱ្យមាន់ផឹក ។ ជាពិសេស នៅរដូវប្រាំង មាន់ត្រូវការទឹកណាស់ ។
ប៉ុន្តែរយៈពេល២ទៅ៣ថ្ងៃ ត្រូវផ្លាស់សំបកគនោះចោលម្តង ។ ក្រៅពីការឱ្យផឹកទឹកសំបកគ នៅជុំវិញផ្ទះគាត់បានដាំល្ហុងប្រេង
ពី៤ទៅ៥ដើម ដើម្បីផ្តល់គ្រាប់សំរាប់ជាចំណីមាន់ផង និងសំរាប់ធ្វើជាម្លប់ឱ្យមាន់ជ្រកផង ។

តាមបទពិសោធន៍របស់បងប្រុសកន្លងមក ឃើញថា ការឱ្យមាន់ផឹកទឹកសំបកគនេះ អាចចៀសផុតពីជំងឺកាចសាហាវបាន ៕

មតិ​យោបល់   

 
+1 # SOKKHOM 2013-01-18 09:57
វិធីផ្សំចំណីមាន ់តាមបែបធម្មជាតិ ​ និង ការថែទាំវាអោយមានសុខ
ភាពល្អ
ឆ្លើយ​តប | ឆ្លើយ​តប​សម្រង់ | សម្រង់
 

បន្ថែម​មតិយោបល់


កូដ​សុវត្ថិភាព
ស្រស់